Yritys Yhteystiedot Ota yhteyttä Avoimet työpaikat
 
Kirjanpito
Kirjanpitäjä luoksesi
Palkanlaskenta
Sähköinen taloushallinto

.
Rekisteri- ja tietoseloste

Tämä on TJM-Systems Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. (Viimeisin muutos 23.5.2018).

Rekisteriselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi TJM-Systems Oy:n palveluja ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.


1. Rekisterinpitäjä

TJM-Systems Oy
Läntinen teollisuuskatu 11, 02920 ESPOO
Y-tunnus: 0782318-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha-Pekka Vihavainen
Puhelinnumero: 040 900 1252
Sähköpostiosoite: juha-pekka.vihavainen (a) tjm-systems.fi

3. Rekisterin nimi

TJM-Systems Oy:n asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia TJM-Systems Oy:n asiakastietorekisterinä. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen / palvelusuhteen hoitamiseen. Palvelujen tuottamiseen ja kehitykseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: Asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoitteet, puhelinnumerot, yrityksen nimi, y-tunnus, postiosoitteet ja muut käyttäjän ilmoittamat tai palveluiden edellyttämät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Lisäksi tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse , sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja TJM-Systems Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti


» Tilitoimiston pääsivulle

« TJM-Systems Oy:n pääsivulle
TJM-SYSTEMS OY – TILITOIMISTO  |  Läntinen teollisuuskatu 11, 02920 Espoo  |  Tikkurilantie 68, 01300 Vantaa
   Rekisteriseloste